Hardingfelestrenger Fanitullen

Spesialbygde strenger, tykkelse 10,5 - 11 - 11,5 og enkelte strenger 12  . Det finnes svært få eksempler på at vanlige fiolinstrenger er gode for hardingfele. Kjente unntak er Spirocore E som A-streng (kvart) på hardingfele.

Både A, D, og G er bygd på kjerne av tarm. Tarmstrenger  vil holde lenger dersom de settes inn med strenge-olje. Finnes under Diverse utstyr, smurning, rensemiddel.

!

Fanitullen sett

                                                                                                                                           

Sett er E blank, A tarm, D tarm med åpen sølvtrådspinning, G tarm, glatt sølvspunnet.

Velg tykkelse

Fanitullen enkeltstrenger

E er blankt sølv-stål, A ren tarm uten spinning eller variant av stål med aluminiumsspinning. D med tarm kjerne og åpen spinning av sølvtråd, variant tarm kjerne med glatt aluminiumsspinning. G tarm kjerne med glatt sølvspinning. 

  Velg streng, tykkelse

Fanitullen understrenger sett

                                                                                                                                           

Selges i sett à 5

Velg tykkelse