Salgsbetingelser

 Førstegangskunder forhåndsbetaler eller  betaler med vanlig kredittkort via PayPal. Merk at kunder som skal forhåndsbetale, får tilsendt faktura i vedlegg til samme e-postadresse som er brukt ved ordren. Faktura til forhåndsbetaling sendes samme dag dersom ordren er mottatt før 16.00. Ordre som er mottatt etter 16.00, faktureres  neste morgen, og kunde som skal forhåndsbetale, får straks tilsendt faktura i e-postvedlegg. Bestilte varer sendes straks betaling er registrert. Kunde som ikke har forhåndsbetalt innen 14 dager, får en påminnelse og beskjed om at ordren om ønskelig kan slettes.

 

Tidligere registrerte kunder kan velge faktura vedlagt sendingen, eller faktura pr. e-post.

          Uansett betalingsmåte gjelder samme rett til å angre kjøpet innen 14 dager. Innbetalt beløp tilbakebetales uten fradrag.

          Kommunale musikk-skoler og offentlige institusjoner/ orkestre velger betalingsmåte faktura eller faktura med e-post. Betalingsfrist minimum 30 dager, eventuelt i overensstemmelse med betalingsrutiner i vedkommende kommune.

Garanti for alle kjøpte varer gjelder etter kjøpsloven. En forutsetning for erstatning er at en vare som det kreves garanti for, straks sendes Con Arco, sammen med en beskrivelse av hendelsesforløpet. Vare som ikke er betalt, tilhører Con Arco inntil den er betalt. Kunde som etter avtale får tilsendt vare for prøve, er ansvarlig for varen fra den er mottatt til den er ekspedert i retur med Posten eller annen godkjent transportør. Kunden er ansvarlig for vare som blir skadet under prøvetiden. Erstatningsbeløp avtales med kunden i forhold til skadens omfang. Dersom en vare blir skadet eller tapt under transport til kunden, må skaden eller tapet meldes til lokalt postkontor eller landpostbud. Posten vil gi beskjed om videre forløp.

Tilbake
!