Størrelsen på et stryke-instrument blir oppgitt med en brøk. 4/4 kaller vi normal størrelse, eller størrelse for voksen person. Hver enkelt del av instrumentet har sine normal-mål sett i forhold til 4/4 størrelse. De viktigste målene er: Total, eller samlet lengde, hals-lengde, kropps-lengde og strengenes svinge-lengde. På fiolin brukes største lengde fra bak-kant av lokk eller bunn(endeknotten måles ikke) til toppen av hodet(snekken). Fioliner finnes disse total-størrelser: 4/4= 59 cm, 7/8 = 57 cm, 3/4=56 cm, 1/2=52 cm, 1/4=46 cm, 1/8=42 cm,1/10=40cm, 1/16=38 cm. Hos de forskjellige produsenter kan det være små avvik fra disse målene, særlig på fioliner for barn.                     Bratsj-mål oppgis i kropps-lengde, som vi måler fra forkant til bakkant av lokk eller bunn. Av bratsj finnes disse størrelsene angitt som ca. kroppslengde: 33cm, 35,5cm, 38cm, 39,5cm, 41cm og 42cm. Av disse regnes 39,5 og 41 cm som de mest vanlige størrelsene størrelser for voksne. De aller fleste strenge-produsenter lager bratsj-strenger av en størrelse som passer både 39 og 41 cm. Tidligere ble det bygd bratsjer med betydelig større lengde enn nevnt her, for å gi mer fylde til de dypeste tonene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Cello lages i opptil 5 størrelser, og kroppslengden kan avvike noe fra det som er oppgitt her: 4/4 – 76cm, 3/4 – 69cm, 1/2 – 65cm, 1/4 – 58cm, 1/8 – 51cm.

         Kontrabass har også 5 størrelser, 4/4 og 3/4 regnes som størrelser for voksen. Kroppslengdene for bass er: 4/4 – 116cm, 3/4 – 111cm, 1/2 – 102cm, 1/4 – 95cm, 1/8 – 85cm. 3/4 regnes som normal-størrelsen for kontra-bass. De aller fleste bass-strenger produseres bare i denne størrelsen.