Mange musikkstykker har partier der utøveren skal bruke sordin. I slike tilfelle passer best en liten type sordin, som er festet inntil strengeholderen. Det er enkelt å plassere en slik sordin over strenge-stolen, men sordinen må ikke berøre strengene. Det  virker utviklende  for et instrument at det i perioder blir "utfordret" med en sordin, gjerne en tyngre type. I tilfelle der en  ønsker å dempe instrumentet maksimalt, bør en velge en tung sordin, gjerne kalt hotellrom-sordin.                                                           Wolf-dempere brukes på stryke-instrumenter som har ett eller flere tone-områder der tonen ikke er stabil, eller gir et uryddig svingnings-mønster. Dette kalles ulve-tone, eller wolf. Forskjellige typer og størrelser av dempere skal redusere ulve-tone. De enkleste består av et kort metall-rør med en løs gummi-kjerne og stramme-skrue på siden. Både metall og gummi-kjerne har et langsgående spor inn til midten av kjernen, slik at det hele kan skyves inn på strengen fra siden.  Metall-hylsen dreies deretter ca. en halv omdreining rundt kjernen før strammeskruen skruus til, slik at demperen sitter fast på strengen. Det varierer fra ett instrument til et annet,  hvilken plassering mellom stol og strengeholder som gir best dempning. Her må en prøve seg frem.