Hakebrett er forsynt med plater av kork på feste-punktene. Spesielt korkplatene som skal beskytte lokket, må slipes, slik at de passer til lokket. De fleste fioliner og bratsj har en fordypning, en hul-kile mot kanten. I det forholdsvis myke lokk-materialet, setter hakebrettet unødige merker i hul-kilen eller på selve kanten, dersom korkplatene ikke slipes. De må slipes slik at hele anleggs-flaten trykker jevnt. Jeg anbefaler også å lime et tynt, mykt skinn på de ferdig slipte kork-platene. På enkelte gamle fioliner ser en dype spor etter beslag-skruene. Dette kan unngås ved at hakebrettet tilpasses med tilstrekkelig avstand mellom kant og beslag. Når skruene strammes, trekkes de alltid nærmere kantene.